ATC Aptitude Book Set

ATC Aptitude Book Set

หนังสือaptitude เตรียมตัวสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ หรือATC มีทั้งหมด 3 เล่ม 

📌 เหมาะกับน้องๆที่น้องการเตรียมตัวสอบและไม่ได้เรียนติว สามารถซื้อหนังสือไปอ่านเองที่บ้านพร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ทำ เนื้อหน้าครอบคลุมสำหรับการสอบ

 

    ฿1,690.00ราคา