ATC FAST TRACK BOOK

ATC FAST TRACK BOOK

SKU: 217537123517253

ATC FAST TRACK BOOK

      เหมาะกับน้องๆที่ต้องการสอบเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) ซึ่งในหนังสือจะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์​ความรู้คอมพิวเตอร์ ความรู้ภูมิศาสตร์ และแบบฝึกหัดต่างๆ

  • BOOK INFO

    มีทั้งหมด 364 หน้า

  • RETURN & REFUND POLICY

    NO RETURN

  • SHIPPING INFO

    จัดส่งฟรีลงทะเบียนทั่วประเทศ​ หากต้องการส่งแบบ EMS ทางผู้ซื้อต้องชำระเงินเพิ่ม 50 บาท

฿990.00ราคา